2017. május 12., péntek

Cavalieri - Lamentations

Az évszám 1599 környéke.
A Reneszánsz gyönyörű víziója a mindenható és mindenhol rejtőző Isten jelenlétéről, a világok és az egek szférikus felépítése, a zenei harmóniák, a külső és belső végtelenek szép egysége olyan repedéseket és sérüléseket kapott, amelyek kijavítása erősen kétséges volt. 


Hogy miért?, mert a világ nagyot változott: Európa mellett új földrészek bukkantak elő a semmiből, a régi, szinte elfeledett és képtelen görög elmélet a Föld gömb alakjáról ismét teret kapott, Galilei kezdetleges, kétlencsés távcsövében az új planéták és új holdak bukkantak elő, az ivóvízben pedig mindenféle ugráló és mászkáló teremtmények; az Egyház többfelé szakadt, a reformáció megállíthatatlan volt.


A művészetekben ez röviden úgy mondjuk, hogy a Barokk megszületett.
Érdekes, vagy inkább szükségszerű módon a fenti repedések és törések helyreállítására a művészetek közül színház és a zene tette a legszebb kísérleteket; Isten jelenlétét és jelentését meg kellett erősíteni, és a transzcendenst hangsúlyozni az eddig egyértelmű benne-rejlő helyett. A zene szakrális irányba ’csúszott’, rendkívüli szépségű korabarokk művekkel megajándékozva az utókort.
Egy ilyen ajándék a következő lemez.

 
Emilio de'Cavalieri életének jelentős részét Firenzében töltötte, a Mediciek szolgálatában. Ma úgy mondanánk, hogy  udvari rendevényszervező és protokollfőnök volt, vastag fizetéssel és finom szálláshellyel a Pitti palotában, sőt, ami akkor teljesen általános volt, fontos diplomáciai feladatai is voltak, jól mozgott a korabeli legnagyobb nevek és legjelentősebb itáliai városok között. Zeneszerzőként már 1589-ben színpadra állította az Intermedii della Pellegrina című szóló madrigálokból és egy záró ballóból álló darabot, ebben az utóbbiban ő maga is táncolt.


Mai szemszögből elképesztő színvonalú kultúrélet folyt a régi Firenzében. Az előkelő szalonok egyike, az Camerata Bardi adott otthont, még 1577-ben egy előadásnak, amely Jeremiás siralmait adta elő, gambaconsort hangszereléssel, a szerző Vincenzo Galilei volt, igen, Galilei apjáról van szó; 15 évvel később ugyanitt hangzott el a mű, ezúttal Cavalieri saját verziójában. Az előbbi elveszett a századok során, az utóbbi viszont itt a kezünkben.
Egy Alpha, 2000-ből.


Már volt szó róla, egy Alpha soha nem egy szimpla CD; most sincs másként: maga az artwork és a booklet egy mini-project, az Una pictura – Una musica jegyében ezúttal egy Poussin kép és a részletei, a Salamon ítélete, 1597-ből, az eredeti a Louvre-ben; belül komoly esszé a témáról, plusz különleges hangulatú fényképek az előadókról.

Lemez be, lássuk.

Különleges. Már az első perctől. Hosszú, kitartott akkordok; ősrégi antifónákra egy kérdez-felel szerkezet; az elején még azt hihetnénk, hogy egy 100 évvel korábbi mű; aztán kb. a harmadik perctől elindulnak azok az ívek, amelyek mutatják, hogy mi is az, ami itt nagyon Cavalieri. Egyházi zenében először alkalmazta azt, amit úgy hívunk, hogy recitativo, de ettől jóval feltűnőbb a felső énekszólam diminúciója, ráadásul ez a széttöredezettség vagy elaprózódás egy különleges technika szerint, furcsa módon jobban egyben tartott, mintha az eredeti egy hangjeggyel énekelnék. 


Ez a falso bordone, amely szinte ellenreformációs szívóssággal visszatereli a kíséret vagy a másik szólam akkordjait a régi korok szerinti harmóniákba. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy párhuzamosan mozog a kíséret akkor is, amikor egy fülnek kellemesebb, pl. jóval lejjebb lévő vagy más harmóniájú akkord kívánkozna oda; mindez megtűzdelve ’kromatikus formulákkal’ és ’fals relációkkal’, valami egészen különleges zeneiséget kölcsönöz ennek a felvételnek. A kérdés mindig az, hogy a készre főzött leves ízlik-e ezzel a fűszerezéssel, akár úgy, hogy az összetevőket nem is ismerjük – a válasz, hogy feltétlenül.


A szólók, duók és triók váltakozása egy egészen sűrű dramaturgiát visz a történetbe, amely melyik is?, az Ótestamentum szövegén alapuló, Jeremiás próféta sirámai és kesergései a Jeruzsálemi Templom lerombolása után, a szakaszok a régi héber alfabetikus felosztásban, a szöveg azért egy erős bizakodást és istenhitet is sugall.


Az előadók a Le Poeme Harmonique, vezetőjük, Vincent Dumestre, aki a lemezen a continuót adja theorbán, most ő a mögöttes filozófia, a mozgató, egy személyben. 


A hangszerelés magával ragadó; az énekesek közül szándékoltan kilóg Claire Lefilliatre.


Sok a szóló rész vele, nem tudom, énekelt-e még ennyi félhangot valaha; a szólamkibontásai különlegesek, az ember hátán a szőr feláll…tökéletesen tiszta s egyenes hang, szimplán mennyei, talán a legegyenesebb, amit ismerek, olyan hang, amely sodró és tömött is tud lenni, először, mint egy meteor, süvít le a mennyekből,  aztán  meg pontos és aprólékos is, mint az egyszálú ecset, amellyel a miniatúrafestők dolgoztak.


A hangminőség még az Alpha-k között is kiemelkedő, úgy tűnik, egyetlen mikrofonpárral vették fel az egészet. A szakrális tér és a technikai hangtér ilyen szintű egybeesése nem gyakori.


Alpha011 - ahol egységben van a zene, a kép, a filozófia, az előadók és a hangminőség.
Kalapomat megemelem.Feltétlen ajánlott.


_________________
Képek
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12